Sertifikaateista

Sertifikaateista

 

A1-NSF
NSF_Sertifikaatti


 


NSF keskittyy elintarvikkeisiin, veteen, sisäilmaan ja ympäristöön. Se tekee pistokokein tuotetestauksia ja materiaalianalyyseja tuotantolaitoksille. Tuotekehityksen jokainen näkökulma arvioidaan huolellisesti ennen sertifikaatin myöntämistä. NSF-sertifikaatti ei ole kertaluontoinen, vaan siihen kuuluvat säännölliset tarkastukset ja tuotteiden uudelleentestaus, joilla varmistetaan korkeimmat standardit. A1-NSF-sertifikaatti osoittaa, että tuote soveltuu elintarviketeollisuuteen, ja tuotekehityksessä on otettu huomioon niin ihmisten kuin ympäristönkin hyvinvointi.

 

The European Ecolabel (Ekomerkki)ecolabel-logo_copy


 

The European Ecolabel on EU:n ekomerkki, joka myönnetään tuotteille, jotka täyttävät tiukat
ympäristövaatimukset koko elinkaarensa ajan. Ekomerkki on koko Euroopan laajuinen ympäristömerkki, jonka tarkoituksena on edistää ympäristöystävällisten tuotteiden tuotantoa ja kulutusta EU:ssa.
 

Bioteknologia
Screen_Shot_2016-11-18_at_13.02.00


 

Tuotteiden kemiallinen kuormitus minimoidaan korvaamalla kemikaaleja biologisilla vaihtoehdoilla, kuten entsyymeillä ja mikro-organismeilla. 

 

 

Eco Design 
(Ekosuunnittelu)


Ecodesign


 


Eco Design eli Ekosuunnittelu tarkoittaa sitä, että tuotteen valmistusprosessin aikana on otettu
ympäristövaikutukset huomioon. Tuotteen koko elinkaari on suunniteltu tarkoin niin, että vaikutukset
ympäristöön ovat mahdollisimman pienet niin valmistuksessa, jakelussa, käytössä, kuin tuotteen
hävittämisessäkin. 

 

 

VOC-päästöt
 VOC_label  


 

VOC (lyhenne sanoista Volatile organic compound) tarkoittaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuutta rajoitetaan asetuksilla, ja jotkut yritykset ovat velvollisia vuosittaisten VOC-päästöjen raportointiin. 

 

Hiilijalanjälki
    Screen_Shot_2016-11-18_at_13.02.53


 

Hiilijalanjälki on tapa kuvata tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa suoraan ja välillisesti aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää. Tuotteen hiilijalanjälki muodostuu pääasiassa raaka-aineista, käytetystä energiasta ja kuljetuksesta. 

 

Ekotuote
     Screen_Shot_2016-11-18_at_13.02.44


 

Tuote on ekologinen, eli se minimoi ympäristölle aiheuttamansa haitat. 

 

 

The European Business Awards for the Environment
Screen_Shot_2016-11-18_at_13.04.25


 

The European Business Awards for the Environment järjestetään joka toinen vuosi. Se antaa tunnustusta ja palkitsee yritykset, jotka erottuvat joukosta ympäristöystävällisellä toiminnallaan, innovatiivisuudellaan sekä markkinapotentiaalillaan.

 

 

HACCP-järjestelmä 
(HACCP-system)

 

 

 


 

 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet) on elintarviketuotannon hallintajärjestelmä, jossa taataan elintarvikkeen turvallisuus terveyttä vaarantavien vaarojen hallinnalla. Vaarat voivat olla biologisia, kemiallisia tai fysikaalisia. Järjestelmä kattaa koko elinkaaren, raaka-aineista itse tuotteen valmistukseen, jakeluun ja myyntiin. 

 

 

Aenor_Certificates

 

Quality Management ISO 9001 
Certificate No. ER-1475/2001

 

 

Environmental Management ISO 14001 
Certificate No. GA-2005/0064

 

 

R&D&I Management UNE 166002
Certificate No. IDI-0013/2005

 

 

 

 

 

Yrityksen liiketoimintajärjestelmässä ja sen johtamisessa toteutetaan järjestelmällisesti standardin esittämät ja vaatimat laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen näkökohdat. ISO 9001 laatujärjestelmän sertifikaatti osoittaa, että yritys toimii asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä. 

Ympäristösertifikaatti ISO 14001 kertoo sidosryhmille yrityksen vastuullisesta suhtautumisesta ympäristöasioihin. Sertifikaatin saadakseen yrityksen tulee noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi. 

UNE 166002 standardi sisältää vaatimuksia ja käytännön ohjeita R&D&I:n menettelytapoihin. Tämä mahdollistaa yrityksen toiminnan ilman jatkuvia rajoituksia koskien tutkijoita, teknologioita ja tuotekehitystä ja prosessia. Standardi todistaa yrityksen luotettavuuden niin sen toiminnassa, imagossa kuin kilpailukyvyssäkin. 

     

 


Powered by Powered by